FAQs Complain Problems

स्थानीय तह संस्थागत मुल्यांकन (LISA) र स्थानीय तह वित्तीय सुशासन मुल्यांकन (FRA) सम्बन्धि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई १दिने अभिमुखिकरण तालिम सम्पन्न ।