FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०८०।११।०३ काे निर्णय

२०८०/८१ 05/06/2024 - 18:57 PDF icon CamScanner 05-06-2024 17.30 (1).pdf

मिति २०८०।१०।२४ गतेकाे कार्यपालिकाकाे निर्णय

२०८०/८१ 02/11/2024 - 14:48 PDF icon निर्णय.pdf

मिति २०८०।६।१७,१८,१९ गतेकाे अदानचुली गाउँकार्यपालिकाकाे निर्णय

२०८०/८१ 10/06/2023 - 15:47 PDF icon niraya.pdf

अदानचुली गाउँकार्यपालिकाकाे निर्णय २०८०।१।१३

७९/८० 05/01/2023 - 12:05 PDF icon 1.13.pdf

अदानचुली गाउँकार्यपालिकाकाे निर्णय २०७९।०४।३०

७९/८० 05/01/2023 - 11:57 PDF icon 4.30.pdf

२०७९/१२/२४ गतेकाे कार्यपालिकाकाे निर्णय

७९/८० 04/08/2023 - 12:10 PDF icon ४.pdf

कार्यपालिकाका्े मिति २०७९/१२/२३ गतेकाे निर्णय

७९/८० 04/07/2023 - 11:29 PDF icon निर्णय.pdf

मिति २०७९।१२।२१ गतेकाे कर्मचारीहरूकाे वैठकका निर्णयहरू

७९/८० 04/04/2023 - 17:54 PDF icon CamScanner 04-04-2023 17.16.pdf

गल्फागाड ठाडाकाट्ने सडक निमार्णका लागि प्रतिवद्ता सहित कार्यापालिकाकाे निर्णय

७८/८९ 04/03/2023 - 12:29 PDF icon गल्फागाड सडक निमार्ण.pdf

पुर्ण साक्षरता घाेषणा गर्ने सम्वन्धी निर्णय

७९/८० 01/26/2023 - 15:07 PDF icon साक्षरता.pdf

२०७९/०६/१३ गतेकाे कार्यपालिकाकाे निर्णय

७९/८० 12/01/2022 - 15:17 PDF icon अशाेज १३.pdf

२०७९/०३/२४ गतेकाे कार्यपालिकाकाे निर्णय

७८/८९ 12/01/2022 - 15:13 PDF icon असार २४.pdf