FAQs Complain Problems

न्युनतम सेवा मापदण्ड सम्बन्धी पालिका स्तरिय स्वास्थ्य सँस्था प्रमुख तथा सराेकारवालाहरू सँगकाे १ दिने अभिमुखिकरणका केही तस्वीरहरू ।